Нашата програма всеки ден :)

    Конференцията за бъдещето на Европа е безпрецедентен по мащабите си проект, който дава възможност на всеки европеец да сподели идеите си и да помогне на сформирането на бъдещето на Европейския съюз, а успешното ѝ провеждане и приключване ще е успех за всички. Това бяха част от заключенията по време на дискусията „Как да се чуе гласът на гражданите чрез Конференцията за бъдещето на...
МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.118 Мярка 10 “Активно приобщаване,...
     Готови за целите в областта на климата до 2030 г. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс ще обсъди с евродепутатите от комисията на ЕП по околна среда и обществено здраве (ENVI) първоначалните впечатления от законодателния пакет „Готови за 2030 г./Готови за 55“ за постигане на новата цел на ЕС за намаляване на въглеродните емисии до...