Тази седмица Европейския парламент заседава

     Готови за целите в областта на климата до 2030 г. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс ще обсъди с евродепутатите от комисията на ЕП по околна среда и обществено здраве (ENVI) първоначалните впечатления от законодателния пакет „Готови за 2030 г./Готови за 55“ за постигане на новата цел на ЕС за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г., веднага след официалното му представяне (сряда).
    Борба с трансграничните заплахи за здравето. Като част от поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, комисията на ЕП по околна среда и обществено здраве (ENVI) ще гласува ново законодателство за по-добро управление на сериозните трансгранични заплахи за здравето. Законодателното предложение има за цел да засили ролята на агенциите на ЕС за подготвеността на Съюза за действие и реакция при кризи, като се предвижда приемането на план на ЕС за готовност при здравни кризи и пандемии, както и подобрена система за мониторинг на инфекциозните болести и други заплахи за здравето (гласуване във вторник).
   Отношенията между ЕС и Русия. Комисията на ЕП по външни работи (AFET) ще гласува оценката си на политиката на ЕС по отношение на Русия и предложенията си за новата стратегия за отношенията между двете страни. Проекторезолюцията обхваща широк кръг от въпроси, като например предотвратяването на руските заплахи за сигурността, борбата с руската намеса, ангажимента на ЕС да подкрепя демокрацията в Русия, политиката на санкции, свободата на медиите и правата на човека (гласуване в четвъртък).
    Нова стратегия ЕС-Китай. Евродепутатите от комисията на ЕП по външни работи (AFET) ще гласуват проекторезолюция с оценката си на отношенията между ЕС и Китай и предложенията си за новата стратегия на ЕС по отношение на страната, включително как да бъде продължено сътрудничеството с Китай, като същевременно се предотвратяват възникващите заплахи и предизвикателства във връзка с инвестициите, дезинформацията, всеобхватното споразумение за инвестиции, сигурността, правата на човека, както и отношенията с Тайван и Хонконг (гласуване в четвъртък).

   Закон за управление на данните. Проектът на законодателен акт за улесняване на обмена на данни в рамките на единния пазар ще бъде гласуван от комисията на ЕП по промишленост и изследвания (ITRE). Предложението определя условията за повторно използване на данни от публични органи, частни дружества и граждани, като целта му е да даде възможност за безопасно споделяне на чувствителни данни, съхранявани от публични органи, и да регулира обмена на данни от частни субекти (гласуване в четвъртък). Приоритети на словенското председателство. Министрите от словенското правителство ще представят приоритетите на словенското председателство на Съвета на ЕС на поредица от срещи с парламентарните комисии. Словения председателства Съвета на ЕС до края на 2021 г. (от понеделник до четвъртък).
   Конференция на високо равнище относно състоянието на правата на човека в световен мащаб. Първата световна конференция за състоянието на правата на човека, организирана съвместно от Глобалния център по правата на човека и Европейския парламент, ще събере членове на ЕП, комисари на ЕС, носители на Нобелова награда за мир, лауреати на наградата „Сахаров“, висши представители на международни организации, представители на академичните среди и заинтересовани страни, които ще обсъдят правата на човека в световен мащаб (петък).
    Дискусия „Как да се чуе гласът на гражданите чрез Конференцията за бъдещето на Европа?“. На 16 юли 2021 г., петък, от 13.00, в зала 10 на НДК, Бюрото на Европейския парламент в България, в партньорство с Министерството на външните работи и Представителството на Европейската комисия в България, организира хибридното събитие. Целта му е да запознае широката публика и заинтересовани страни с Конференцията за бъдещето на Европа и да насърчи гражданите да вземат активно участие в нея. Участие ще вземат тримата български евродепутати, избрани да представляват Европейския парламент в Конференцията Ева Майдел (ЕНП), Илхан Кючюк (Обнови Европа) и Ангел Джамбазки (ЕКР), както и Румен Александров, заместник-министър на външните работи, Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България, Илин Станев, съветник в Представителството на Европейската комисия в България, Гергана Паси, президент на ПанЕвропа България, Симона Димитрова, председател на Националния младежки форум, и Надежда Дерменджиева, председател на Българския фонд за жените.