Условията за безплатно предаване и извозване на стари мебели от домакинствата!

    Продължава инициативата на Община Бургас за обновяване на стари мебели и обзавеждане, предоставени от домакинствата. Услугата по извозването на непотребните вещи се извършва безплатно. Заявките се правят онлайн на https://www.greencity.bg/transport-request и извозване на старите мебели се съгласува с потребителите на услугата, като става веднъж месечно.
   Община Бургас напомня, че заявки, непридружени от снимков материал, не се приемат. Услугата има за цел да осигури нов живот за стари мебели, годни за употреба след ремонт, а не извозване на парчета от мебели или стари матраци, които представляват отпадък и са негодни за целите на услугата. Специализираната платформа https://www.greencity.bg/ представлява пътеводител в сферата на разделното събиране на отпадъци. В нея ще откриете полезна информация като: интерактивна карта на видовете контейнери; информация за видовете отпадъци; данни, които показват в реално време количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране; отговори на важни въпроси, свързани с видовете отпадъци.
    Центърът за ремонт и повторна употреба на стари мебели е създаден по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.